News & Calendar

Calendar Training

UPM Academy
Best Seller

สู่ความสำเร็จบนเส้นทางอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ สุดยอดกลยุทธ์ จากตัวจริงผูัมากประสบการณ์ !! โดย " อาจารย์ อนุชา กุลวิสุทธิ์ " 🔥🔥🔥🔥🔥🔥

UPM Academy
Best Seller

เปิดแล้วหลักสูตร !! EEC PRIME #รุ่นที่ 4 🔥 เจาะลึกทุกกลยุทธ์หลัง APEC ผลักดันให้คุณ ประสบความสำเร็จบนพื้นที่ EEC โดยเฉพาะ​ !!

UPM Academy
Best Seller

หลักสูตรที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากวงการ อสังหาริมทรัพย์ ที่พร้อมให้ความรู้และคำปรึกษา #รุ่นที่ 4

เจาะลึกการบัญชีสำหรับธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก ธุรกิจอสังหาฯ และ โครงการ เพื่อการพาณิชย์

รู้และเข้าใจในการควบคุมอาคารได้อย่างถูกต้อง

ทราบถึงหลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการบัญชี และ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

News