We share stories

About UPM Academy

   
 


UPM ACADEMY

สถาบันฝึกอบรมด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร
เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์
เพื่อสร้างให้เกิดเป็น “Learning Hub” แห่งใหม่สำหรับผู้ที่แสวงหาโอกาสแห่งความสำเร็จใน
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ UPM Academy ยังให้บริการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน “ Soft Skills ” และ 
“ Hard Skills ” ทักษะพื้นฐานของการทำงานซึ่งทำให้บุคลากรขององค์กรมีความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นมาก
ยิ่งขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่ได้จำกัดWHY WE ARE DIFFERENT

เรามีองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร

เราเป็นสถาบันฝึกอบรมภายใต้การบริหารงานของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานโครงการและบริหารงานก่อสร้าง
รวมทั้ง
อยู่ภายใต้กลุ่มบริษัทผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรจึงทำให้เรามีองค์ความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ครบทุกมิติ


วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ทำให้สถาบันเรามีวิทยากรที่หลากหลาย ทั้งเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
นักวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศ
ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์โดยตรงWHAT WE OFFER


เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ In-house และ Public Training  โดยปัจจุบันเราได้รับการ
รับรองให้เป็นสถาบันจัดอบรมจาก สภาวิชาชีพบัญชี รวมถึง สภาวิศวกร ทำให้ลูกค้ามั่นใจในหลักสูตร
ฝึกอบรม ที่อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ หรือ วิทยากร ที่มีประสบการณ์ โดยตรงทำไมต้องเลือก

UPM ACADEMY

 • Knowledge

  โอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ
  ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน
  และผู้บริหารในแวดวงอสังหาริมทรัพย์

 • Partnership

  อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ ในแต่ละมิติที่จะทำ
  ให้คุณเข้าใจ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบ
  ครบวงจรจาก "วิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริง"

 • Connection

  สร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้เข้าอบรมสำหรับ
  การพัฒนาแสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงการ
  สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงธุรกิจในแต่ละภาคส่วน

 • Experience

  เรียนรู้จากประสบการ์โดยตรงของวิทยากร
  ชั้นนำในธุรกิจ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์
  และมุมมองใหม่ๆในยุค “ New Normal ”

 • Workshop

  เปลี่ยนความรู้เชิงทฤษฎีให้เป็นทักษะด้วย
  กิจกรรม Workshop ซึ่งจะทำให้เกิดการ
  เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมในมุมที่กว้างขึ้น

  introducing

  OUR TEAM

       
                  ทางเรามีการประสานกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากรและผู้อบรมเพื่อเปิดโอกาสสู่แนวคิดและมุมมองใหม่ๆพร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ดี
  ระหว่างผู้อบรม เรามีทีมงานคอยดูแลประสานงานพร้อมให้คำแนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการ เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับองค์กรทีมงานของเราพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนผู้
  อบรมด้วยใจ พร้อมค้นหา ปรับแต่ง หรือแก้ไขปัญหาของบริการต่างๆหรือหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้อบรมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตรงตามหรือมากกว่าความคาดหวัง 


  .
  upm academy
  ดร. อรุณ ศิริจานุสรณ์
  CEO United Project Management co. ltd และ สมาชิกอนุกรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย

  เจ้าของหนังสือเทคนิคเบื้องต้น พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คิดเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาฯ เชิงธุรกิจและวิธีจัดการโครงการในองค์กรธุรกิจอสังหาฯ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์