Mixed Use Hotel Accounting & Tax

 • Praesent facilisis lorem sit amet sem faucibus, eget maximus elit dignissim.
  Proin convallis ante vitae condimentum pulvinar.
  Proin in elit tincidunt, congue metus sed, semper eros.  Mixed Use Hotel : Accounting & Tax
  .
  Mixed Use คือการผสมผสานการใช้งานของโครงการอสังหาริมทรัพย์
  ที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุด และโครงการเพื่อการพาณิชยกรรม เข้าไว้ด้วย
  กันเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรืออธิบายง่ายๆก็คือเป็นโครงการ
  อสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง สภาพแวดล้อมไปด้วยศูนย์
  การค้า อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ โรงแรม ฯลฯ ก่อให้เกิดกลายเป็นพื้นที่
  ชุมชน ที่เป็นศูนย์กลางของการอยู่อาศัย และ จับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่ที่
  ครบครันในจุดเดียว ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต อย่างมาก

  .
  .
 • How to apply for the course of the institute (Guide)
 • ฿7,000฿6,500

Chapter 1

Preview 10:00
Chapter 1-1 10:00